Обкладинка книжки Інформатика. 5 клас : розробки уроківУкраїнська мова навчання

Видавництво: Ранок
Рік: 2013
ISBN: 978-617-09-1305-0
Формат: PDF

У посібнику запропоновано розробки уроків, матеріали для опорного конспекту, а також методичні рекомендації щодо вибору змісту навчального матеріалу, методів та форм його подання. Для організації поточного й тематичного контролю наведено тестові завдання, диктанти, самостійні та контрольні роботи. Для контролю умінь і навичок подано 6 практичних робіт, передбачених чинною програмою з інформатики для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Посібник допоможе вчителю інформатики збагатити власний педагогічний досвід та урізноманітнити навчальну діяльність учнів.

 

 

Зміст

                                       

Передмова
Календарно-тематичний план
Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного навчання за програмою курсу

Тема 1. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

1.1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси
Урок № 1. Поняття інформації
Урок № 2. Інформація та повідомлення. Способи подання повідомлень
Урок № 3. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень
Урок № 4. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними

1.2. Основи роботи з комп’ютером 39
Урок № 5. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш пам’ять), виведення даних (монітор, принтер)), їх призначення
Урок № 6. Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори)
Урок № 7. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером
Урок № 8. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів
Урок № 9. Робочий стіл, меню, їх призначення. Види меню
Урок № 10. Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об’єкти вікна. Завершення роботи з програмою
Урок № 11. Операції над вікнами. Практична робота № 1. Робота з вікнами та їх об’єктами
Урок № 12. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок
Урок № 13. Клавіатурний тренажер. Практична робота № 2. Робота з клавіатурним тренажером
Урок № 14. Підсумковий урок з теми «Інформація, інформаційні процеси, системи, технології»

Тема 2. Інформаційні технології

2.1. Графічний редактор
Урок № 15. Поняття графічного редактора, його
Урок № 16. Середовище растрового графічного редактора
Урок № 17. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі
Урок № 18. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів
Урок № 19. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна
Урок № 20. Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення. Практична робота № 3. Створення графічних зображень за поданим планом
Урок № 21. Створення зображень у середовищі графічного редактора за розробленим планом. Практична робота № 4. Опрацювання зображень, створених раніше
Урок № 22. Поняття буфера обміну
Урок № 23. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір
2.2. Редактор презентацій
Урок № 24. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти
Урок № 25. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд
Урок № 26. Режими роботи в середовищі редактора презентацій
Урок № 27. Текстові та графічні об’єкти слайді
Урок № 28. Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей
Урок № 29. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів. Збереження презентацій
Урок № 30. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Практична робота № 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому
Урок № 31. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Практична робота № 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом
Урок № 32. Підсумковий урок із теми «Редактор презентацій»
Урок № 33. Підсумковий урок із тем «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси», «Основи роботи з комп’ютером»
Урок № 34. Підсумковий урок із теми «Редактор презентацій»
Урок № 35. Підсумковий урок із тем «Редактор презентацій», «Графічний редактор»
Список використаної літератури та інтернет-ресурсів

 

 

Приклади сторінок

Сторінка книжки Інформатика. 5 клас : розробки уроківСторінка книжки Інформатика. 5 клас : розробки уроківСторінка книжки Інформатика. 5 клас : розробки уроків