Обкладинка книжки Усі уроки української літератури. 5 класУкраїнська мова навчання

Видавництво: Основа
Рік: 2013
ISBN: 978-617-00-1871-7
Формат: PDF

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для 5 класу 11-річної школи за новою програмою (автори — Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк,С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, 2012), затвердженою Міністерством освіти і науки України. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, контрольних робіт.

 

 

 

 

Зміст

                            

ВСТУП. СВІТ ФАНТАЗІЇ І МУДРОСТІ. МІФИ Й ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ

Урок № 1 Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури
Урок № 2 Первісні уявлення про всесвіт і людину. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?»
Урок № 3 «Берегиня», «Дажбог». Реальні та фантастичні елементи людської поведінки
Урок № 4 «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Уявлення про добро і зло
Урок № 5 Народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе-Морозенку»
Урок № 6 Позакласне читання. Олена Пчілка. «Сосонка»

НАРОДНІ КАЗКИ

Урок № 7 Тематика і різновиди народних казок. Будова казки
Урок № 8 Народна казка «Про правду і кривду»
Урок № 9 Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчина»
Урок № 10 Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох»
Урок № 11 «Летючий корабель». Повчальний зміст казки
Урок № 12 Аналіз фантастичного й реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках
Урок № 13 Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних казок
Урок № 14 Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки усно та письмово
Урок № 15 Контрольна робота. Міфи, легенди. Народні казки. Тести
Урок № 16 Література рідного краю. Місцеві перекази й легенди Харківщини

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ

Урок № 17 І. Франко. «Фарбований Лис». Дитинство письменника. Іван Франко — казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»)
Урок № 18 «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса Микити, риси його характеру
Урок № 19 І. Франко. «Фарбований Лис». Засудження нечесності, користолюбства
Урок № 20 Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника та його фантастичні казки
Урок № 21 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот
Урок № 22 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона
Урок № 23 В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Характеристика дійових осіб твору. Значення назви казкової країни, імен героїв
Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту «Чайка, якої не любили»
Урок № 25 Галина Малик. Короткі відомості про письменницю та її казки
Урок № 26 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці
Урок № 27 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Характеристика дійових осіб. Символіка країни та її мешканців
Урок № 28 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови
Урок № 29 Позакласне читання. Сучасні українські літературні казки. «Згине зло, і правда переможе» (В. Шевчук. «Панна квітів»)
Урок № 30 Контрольна робота. Літературна казка. Тести
Урок № 31 Література рідного краю. Дмитро Нитченко-Чуб. «Вовченя»
Урок № 32 Підбиття підсумків за І семестр

ІЗ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ. ЗАГАДКИ. ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

Урок № 33 Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок
Урок № 34 Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу, рослин, тварин). Художні засоби в загадках
Урок № 35 Прислів’я та приказки. Їхня краса й мудрість. Народне уявлення про довколишній світ. Види прислів’їв і приказок
Урок № 36 Розвиток зв’язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг — знання». Твір-роздум за прислів’ями
Урок № 37 Леонід Глібов. «Химерний маленький», «Що за птиця?». Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок
Урок № 38 «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови Л. Глібова
Урок № 39 Позакласне читання. В. Королів-Старий. «Потерчата»
Урок № 40 Література рідного краю. Микола Кирилович Возіянов. «Легенда про Харків»

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

Урок № 41 Літописні оповіді: «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь», «Святослав укладає мир із греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»
Урок № 42 «Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів
Урок № 43 Олександр Олесь (Кандиба). Цікаві відомості про автора. Поезії з книги «Княжа Україна». Поетична оповідь про минуле нашого народу
Урок № 44 Олександр Олесь (Кандиба). «Ярослав Мудрий»
Урок № 45 Олександр Олесь (Кандиба). «Микита Кожум’яка»
Урок № 46 Позакласне читання. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана Сенатович «Малий Віз»
Урок № 47 Контрольна робота. Тести

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Урок № 48 Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. Шевченко-художник
Урок № 49 Україна часів Т. Шевченка. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця (На основі повісті С. Васильченка «В бур’янах»)
Урок № 50 Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови
Урок № 51 Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати»
Урок № 52 Павло Тичина. Цікаві відомості про автора. Його поетичні збірки та майстерне відтворення краси природи, патріотичних почуттів засобами художнього слова
Урок № 53 Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Мелодійність віршів П. Тичини
Урок № 54 Література рідного краю. Поезія М. Побеляна
Урок № 55 Виразне читання. Декламування поетичних творів Т. Шевченка та Павла Тичини
Урок № 56 Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань
Урок № 57 Є. Гуцало. «Лось». Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини
Урок № 58 Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»
Урок № 59 Розвиток зв’язного мовлення. Складання портрета літературного героя
Урок № 60 М. Рильський. Основні відомості про поета, його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови
Урок № 61 М. Рильський. «Дощ». «Осінь-маляр із палітрою пишною…». «Люби природу не як символ». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям
Урок № 62 Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи
Урок № 63 Григір Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти
Урок № 64 Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості
Урок № 65 М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова»
Урок № 66 М. Вінграновський. Поезія «Сама собою річка ця тече…». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора
Урок № 67 М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті
Урок № 68 М. Вінграновський. «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції
Урок № 69 Контрольна робота. Тести
Урок № 70 Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року

ДОДАТОК

Урок позакласного читання. І. Крип’якевич. «Малі козаки»
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ