Обкладинка книжки Мій конспект. Українська література. 5 клас (за підручником О. М. Авраменка)Українська мова навчання

Видавництво: Основа
Рік: 2013
ISBN: 978-617-00-1898-4
Формат: PDF

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури за новою програмою для 5 класу 11-річної школи (за підручником О. М. Авраменка, 2013). Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик.

 

 

 

 

Зміст

                          Урок № 1. Види мистецтва. Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і  літописи
Урок № 2. Первісні уявлення про Всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенди українців «Про зоряний Віз», «Чому в морі є перли і мушлі», «Чому пес живе коло людини?»
Урок № 3. Добро і зло, їхня роль у житті. Міфи «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати»
Урок № 4. Лицарство та відвага запорозьких козаків. Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці»
Урок № 5. Народні перекази. «Ой Морозе-Морозенку»
Урок № 6. Тематика народних казок. Їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні). Побудова казки (зачин, кінцівка). Народне уявлення про добро і зло в казці
Урок № 7. Народна казка «Про правду і кривду»
Урок № 8. Народна казка «Мудра дівчина»
Урок № 9. Народна казка «Ох»
Урок № 10. Народна казка «летючий корабель»
Урок № 11. Розвиток мовлення. Складання власної казки
Урок № 12. Контрольна робота № 1
Урок № 13. Л ітературні казки. Відмінність літературної казки від народної. Дитинство І. Франка
Урок № 14. І. Я. Франко-казкар. Зміст казки «Фарбований Лис»
Урок № 15. І. Франко «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру
Урок № 16. Василь Королів‑Старий. Життєвий і творчий шлях письменника.«Хуха-Моховинка»
Урок № 17. Василь Королів‑Старий. «Хуха-Моховинка». Гуманістичні ідеї казки
Урок № 18. Позакласне читання. Василь Королів-Старий. «Потерчата»
Урок № 19. Василь Симоненко. Короткі відомості про митця. «Цар Плаксій та Лоскотон»
Урок № 20. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Аналіз життєвих позицій головних героїв
Урок № 21. Галина Малик. Біографічні відомості про письменницю та її повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
Урок № 22. Морально-етичні проблеми в казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
Урок № 23. Елементи незвичайного в повісті Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка твору
Урок № 24. Своєрідність композиції твору Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
Урок № 25. Література рідного краю. Радій Полонський. Життя та творчість. «Таємниця країни суниць»
Урок № 26. Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок
Урок № 27. Види загадок
Урок № 28. Прислів’я та приказки. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості
Урок № 29. Розвиток зв’язного мовлення. Краса і мудрість у прислів’ях та приказках
Урок № 30. Леонід Глібов. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?»
Урок № 31. Леонід Глібов. «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»
Урок № 32. Контрольна робота № 2
Урок № 33. Повторення та узагальнення за перший семестр
Урок № 34. «Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків. Літописні оповіді «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»
Урок № 35. Значення літописання для нащадків. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, вірність. Літописна оповідь «Володимир вибирає віру»
Урок № 36. Літописні оповіді. «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»
Урок № 37. Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий»
Урок № 38. Драматичний твір на тему народної казки. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка»
Урок № 39. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка»
Урок № 40. Література рідного краю. Олександр Олесь. «Княжа Україна»
Урок № 41. Позакласне читання. Оксана Сенатович. «Малий Віз»
Урок № 42. Контрольна робота № 3
Урок № 43. Степан Васильченко «В бур’янах». Тарас Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство
Урок № 44. Образ Тараса Шевченка та його життя в повісті Степана Васильченка «В бур’янах»
Урок № 45. Тарас Шевченко. Краса довколишнього світу, природи «За сонцем хмаронька пливе…»
Урок № 46. Краса природи у творах Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати»
Урок № 47. Павло Тичина. Життя та творчість. Майстерне відтворення краси природи. «Не бував ти у наших краях!»
Урок № 48. Павло Тичина. Мелодійність поезій митця. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»
Урок № 49. Розвиток мовлення. Художній етюд про природу
Урок № 50. Основні відомості про Євгена Гуцала. Вічне протистояння добра і зла як наскрізна тема світового мистецтва. Оповідання «Лось»
Урок № 51. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків з оповідання «Лось», їхня невідступність у захисті гуманних переконань
Урок № 52. Дивовижний світ рідної природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники»
Урок № 53. Виразне читання. Євген Гуцало «Журавлі високі пролітають»
Урок № 54. Позакласне читання. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки»
Урок № 55. Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння митця бачити красу рідної природи та створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)
Урок № 56. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»
Урок № 57. Література рідного краю. Яків Щоголів
Урок № 58. Григір Тютюнник. Життя та творчість. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»
Урок № 59. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини в оповіданні «Дивак». Образ Олеся, його гідна поведінка як позиція особистості
Урок № 60. Розвиток мовлення. Контрольний твір на тему «Людина — найвища цінність»
Урок № 61. Микола Вінграновський. Коротко про митця. Поезія як особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова»
Урок № 62. Микола Вінграновський. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»
Урок № 63. Гуманізм повісті Миколи Вінграновського «Сіроманець»
Урок № 64-65. Драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи (Микола Вінграновський «Сіроманець»)
Урок № 66. Позакласне читання. Микола Вінграновський. «Первінка»
Урок № 67. Література рідного краю. Олександр Копиленко
Урок № 68. Повторення та узагальнення вивченого за другий семестр
Урок № 69. Контрольна робота № 4
Урок № 70. Урок-підсумок